KWA MAWASILIANO ZAIDI: E-mail: yusuf.badi2@gmail.com.

NSSF

TANGAZO

Thursday, March 15, 2018

KAMATI YA MAADILI YAMFUNGIA MAISHA MICHAEL WAMBURA.

Kamati ya Maadili ilikutana tarehe 14/3/2018 kupitia shauri linalomhusu Ndugu Michael Richard Wambura, Makamu Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu (TFF) ambaye anashtakiwa na Sekretarieti ya TFF kwa makosa matatu ya kimaadili.

TUHUMA ZILIZOWASILISHWA
Sekretarieti ya TFF iliwasilisha mbele ya Kamati mashtaka matatu (3) ambayo ni;
1.    Kupokea/kuchukua fedha za Shirikisho (TFF) za malipo ambayo  hayakuwa halali ikiwa ni kinyume na kifungu cha 73(1) cha Kanuni za Maadili za TFF Toleo la 2013.
2.    Kughushi barua ya kuelekeza alipwe malipo ya kampuni ya JEKC SYSTEMS LIMITED huku akijua malipo hayo sio halali ikiwa ni kinyume na kifungu cha 73(7) cha Kanuni za Maadili za TFF Toleo la 2013.
3.    Kufanya vitendo vinavyoshusha Hadhi ya Shirikisho ikiwa ni kinyume na ibara ya 50(1) ya Katiba ya TFF (kama ilivyorekebishwa 2015)
MAELEZO YA KOSA
Ndugu Michael Richard Wambura alichukua fedha isivyo halali kwa kughushi barua ya kampuni ya JEKC SYSTEMS LIMITED ya kujipa mamlaka ya kulipwa kwa kula njama na waliokuwa Viongozi Wakuu wa TFF; Rais na Katibu Mkuu waliopita. Kitendo hiki ni kuvunja maadili na kushusha hadhi ya Taasisi ya TFF.SHAURI LILIVYOENDESHWA
Ndugu Wambura alipelekewa wito wa kufika mbele ya Kamati siku ya tarehe 14/3/2018 ili awasilishe utetezi kuhusu tuhuma zinazomkabili. Ndugu Wambura alipewa hiari ya kutoa utetezi huo kwa mdomo, kutuma kwa maandishi, kuleta mashahidi au kutuma mwakilishi kama kifungu cha 58 cha Kanuni za Maadili za TFF toleo la 2013 kinavyoelekeza. Ndugu Wambura alimtuma mwakilishi wake, Wakili Emanuel Muga, aliyefika na kuthibitisha kuwa ametumwa na mteja wake (Ndugu Michael Richard Wambura) kuwasilisha utetezi wake mbele ya Kamati.

Baada ya kuelezwa mashtaka yanayomkabili mteja wake, Wakili Muga aliiomba Kamati kuwa mteja wake anaomba kupewa muda wa kupitia shauri hilo ili aandae utetezi, vielelezo, na mashahidi. Mara baada ya kutoa ombi hilo Kamati ilimruhusu asubiri ili ipitie kabla ya kufanya uamuzi. Baada ya majadiliano wajumbe walikubaliana kuwa suala hili si geni kwa Ndugu Wambura; hivyo siyo kweli kuwa hana ufahamu nalo. Pia moja ya vielelezo vilivyowasilishwa mbele ya Kamati ni utetezi wa maandishi wa Ndugu Wambura kuhusiana na suala hilo ulioandikwa 4/12/2017. Hivyo Kamati ilijiridhisha kuwa Ndugu Wambura anao ufahamu wa kutosha wa suala hilo na alikuwa na uwezo wa kufika mbele ya Kamati ili kutoa maelezo ya ziada.

Kamati ilimjulisha Wakili Muga kuhusiana na uamuzi huo na kumtaka aanze kujikita katika kujibu mashtaka yaliyowasilishwa mbele yake. Hata hivyo Wakili Muga hakutaka kufanya hivyo na badala yake aliomba apewe muda zaidi wa kuandaa utetezi, vielelezo, na mashahidi. Kamati ilimkumbusha Wakili Muga kuwa wito wake ulijieleza vizuri hivyo ilikuwa ni wajibu wake kumshauri mteja wake ipasavyo na kumsaidia katika kujibu mashtaka yaliyofikishwa mbele yake. Baada ya maelezo hayo Kamati ilimuuliza Wakili Muga kama yuko tayari kuendelea na shauri au vinginevyo na yeye akaridhia kuwa shauri liendelee.

Baada ya makubaliano hayo, Wakili Muga alipewa nafasi ya kujibu mashtaka matatu yanayomkabili mteja wake.

Shitaka la kwanza:
“Kupokea/kuchukua fedha za Shirikisho (TFF) za malipo ambayo  hayakuwa halali ikiwa ni kinyume na kifungu cha 73(1) cha Kanuni za Maadili za TFF Toleo la 2013.

Sekretarieti iliwasilisha ushahidi unaoonyesha kuwa Ndugu Michael Richard Wambura alipokea malipo kutoka Chama cha Miguu Tanzania (FAT) na baadaye TFF ikiwa ni marejesho ya mkopo ambao FAT ilikopeswa dola la kimarekani $30,000 kutoka katika kampuni ya JEKC SYSTEMS LIMITED kwa ajili ya kusaidia uendeshaji wa michuano ya Kombe la Chalenji mwaka 2002. Mkataba wa deni hilo ulisainiwa na Ndugu Wambura akiwa Katibu Mkuu wa FAT. Hata hivyo Kamati haikupata nyaraka wala kumbukumbu zozote zile zinazoonyesha kuwa Ndugu Wambura alipata idhini ya kukopa kiasi hicho cha fedha kutoka katika Kamati Tendaji ya FAT. Vilevile Kamati haikuona uthibitisho wa kiasi hicho kupokelewa kwenye akaunti za FAT zaidi ya Mkataba ambao ulisainiwa na Ndugu Wambura peke yake bila kuwa na shahidi mwingine kutoka FAT kinyume na taratibu za kawaida za mikataba. Vile vile Kamati imeshangaa ni taratibu gani zilitumika kwa taasisi kama FAT kuchukua mkopo mkubwa kama huo kwenye kwenye kampuni hiyo badala ya taasisi za fedha kama vile benki ambazo ndizo zinazojishughulisha na masuala hayo.

Sekretarieti iliwasilisha ushahidi unaoonyesha kuwa Ndugu Wambura, kwa nyakati tofauti, alipokea jumla ya sh.84,000,000.00 kutoka FAT na baadaye TFF kama marejesho ya mkopo kwa niaba ya kampuni ya JEKC SYSTEMS LIMITED. Hata hivyo Kamati haikupata uthibitisho wa kisheria kutoka kampuni ya JEKC SYSTEMS LIMITED unaomuidhinisha Bw. Wambura kupokea malipo ya mkopo huo kwa niaba yake zaidi ya barua Kumb. Na. JKC/CONT/TFF/2014 ya tarehe 13/1/2014 kutoka kwa kampuni hiyo. Hata hivyo barua hiyo, licha ya kuandikwa miaka 10 baada ya Bw. Wambura kuchukua nusu ya mkopo huo, haikuwahi kupokelewa TFF na wala haikidhi matakwa ya kisheria ambayo ni kuwa na Power of Attorney iliyosajiliwa kwa Msajili wa Hati na Nyaraka.
Kulingana na ushahidi uliowasilishwa na Sekretarieti malipo ya mkopo huo yalifanyika kwa awamu ambapo mara ya kwanza Ndugu Wambura alilipwa $15,000 alizopokea tarehe 29/4/2004. Hata hivyo Kamati ilibaini mapungufu katika fomu hiyo kwani maombi ya kulipwa fedha hiyo yalitolewa na Ndugu Wambura na kuidhinishwa na yeye mwenyewe, kinyume na taratibu za fedha.

Malipo hayo ya mkopo hayakufanyika kwa kipindi cha miaka 10, chini ya Uongozi wa Ndugu Leodgar C. Tenga, mpaka alipoondoka madarakani na kuingia uongozi mpya chini ya Ndugu Jamal Malinzi ndipo yalipoanza kufanyika tena. Kamati inapata mashaka juu ya uhalali wa deni na malipo hayo kwani hakukuwa na madai wala malalamiko yoyote yaliyowasilishwa kudai au kukumbushia deni hilo kwa kipindi chote hicho. Katika hali ya kawaida siyo rahisi kulipa deni hilo bila kujiridhisha uhalali wake.

Shitaka la pili
Kughushi barua ya kuelekeza alipwe malipo ya kampuni ya JEKC SYSTEMS LIMITED huku akijua malipo hayo sio halali ikiwa ni kinyume na kifungu cha 73(7) cha Kanuni za Maadili za TFF Toleo la 2013.”

Sekretarieti iliwasilisha nakala ya barua ya tarehe 21/6/2016 kutoka kwa Bibi Irene W. Maganga ambaye ni  mke wa mmiliki wa kampuni ya JEKC SYSTEMS LIMITED, Marehemu Enock Maganga na mmoja wa wasimamizi wa mirathi ya marehemu walioteuliwa na Mahakama Kuu Dar es Salaam. Barua hiyo inakanusha kuwa kampuni hiyo haikuwahi kupokea malipo yoyote ya deni hilo. Hii inaonyesha kuwa Ndugu Wambura hakuwahi kupewa mamlaka ya kupokea fedha hizo na pia hakuwahi kuziwasilisha kwa wamiliki wa kampuni hiyo fedha alizopokea kutoka FAT na TFF. Kwa msingi huo hata uhalali wa barua Kumb. Na. JKC/CONT/TFF/2014 ya tarehe 13/1/2014 kutoka kwa kampuni hiyo aliyoiwasilisha kuonyesha kuwa ameidhinishwa kupokea malipo hayo unatia shaka. Ndugu Wambura hajawahi kukanusha maelezo yaliyomo kwenye barua hiyo licha ya kupewa nafasi akiwa Makamu wa Rais wa TFF.

Shitaka la tatu:
“Kufanya vitendo vinavyoshusha hadhi ya Shirikisho ikiwa ni kinyume na ibara ya 50(1) ya Katiba ya TFF (kama ilivyorekebishwa 2015)”

Kamati imejiridhisha bila shaka kuwa vitendo vya Ndugu Wambura vinashusha hadhi ya Shirikisho la Mpira wa Miguu (TFF). Kitendo cha Ndugu Wambura kuiingiza FAT na baadaye TFF katika mkopo wa $30,000 bila kufuata taratibu zozote ni ukiukwaji mkubwa wa maadili. Vile vile kitendo hicho kimelipaka matope shirikisho hilo mbele ya umma kwani mambo aliyoyafanya hayaakisi ukubwa na umuhimu wa taasisi hiyo. Kwa nafasi yake ya Makamu wa Rais, Ndugu Wambura ni Mwenyekiti wa Kamati ya Fedha na Mipango, hivyo vitendo hivyo haviendani na hadhi na majukumu ya nafasi yake hiyo.


HUKUMU
Kosa la kwanza:
Kulingana na kifungu cha 73(1) cha Kanuni za Maadili ya TFF toleo la 2013, Ndugu Michael Richard Wambura, amefanya kosa la kifisadi ambalo adhabu zake ni;
 1. (i) faini isiyopungua shilingi 10,000,000.
  (ii) kifungo cha cha kutojihusisha na mpira wa miguu kwa miaka isiyopungua 5
 1. Kama suala ni zito na limekuwa likijirudia rudia, kifungo cha kutojihusisha na mpira wa miguu maisha.
  Kosa la pili:
  Kwa kosa la kughushi kifungu cha 73(7) cha Kanuni za Maadili ya TFF toleo la 2013, kinatoa adhabu ya kifungo cha cha kutojihusisha na mpira wa miguu kwa miaka isiyopungua 5.

  Kosa la tatu:
  Kwa kosa la kushusha hadhi ya Shirikisho ni kwenda kinyume na Katiba ya TFF (kama ilivyorekebishwa 2015). Hili ni kosa la kimaadili ambalo adhabu zake zinaenda sambamba na adhabu nyingine zinazotolewa na Kanuni za Maadili ya TFF toleo la 2013.

  Baada ya kupitia shauri hili na kuridhika pasipo na shaka kuwa Ndugu Michael Richard Wambura ametenda makosa hayo yote, Kamati imemfungia Ndugu Michael Richard Wambura kifungo cha kutojihusisha na mpira wa miguu maisha. Adhabu hii imetolewa kwa kuzingatia uzito wa kosa lake kwa mujibu wa Kifungu cha 73(1)(c) cha Kanuni za Maadili ya TFF toleo la 2013.

  Kwa kuwa suala hili linahusisha masuala ya rushwa, Kamati inaielekeza Sekretarieti, kwa kupitia kifungu cha 6(3) cha Kanuni za Maadili ya TFF toleo la 2013, ilifikishe suala hili la Ndugu Michael Richard Wambura katika vyombo vya dola ili vifanye uchunguzi. Aidha Kamati inakubaliana na mapendekezo ya Kamati ya Ukaguzi kuwa waliokuwa viongozi wakuu wa TFF wakati malipo hayo yanafanyika, Ndugu Jamal Malinzi (Rais) na Ndugu Celestine Mwesigwa (Katibu Mkuu) nao waunganishwe katika uchunguzi huo.

  HITIMISHO
  Kamati haikupendezwa na taarifa zilizowasilishwa na Sekretarieti kuhusu juhudi zilizofanywa na vyombo mbalimbali kuizuia isifanye kazi yake kwa mujibu wa Katiba ya TFF (kama ilivyorekebishwa 2015) na Kanuni za Maadili ya TFF toleo la 2013. Kamati inaviasa vyombo hivyo kutoingilia mambo ya mpira wa miguu, hasa vyombo vya kimaamuzi, kwani athari zake zinaweza kuwa kubwa kwa ustawi wa mpira wa miguu nchini.

  IMETOLEWA NA SHIRIKISHO LA MPIRA WA MIGUU TANZANIA TFF

TANZANIA NA UJERUMANI ZAKUBALIANA KUENDELEZA TAFITI ZA MASALIA YA MIJUSI KATIKA ENEO LA TENDAGURU MKOANI LINDI.

Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Maj. Gen. Gaudence S. Milanzi (kushoto) akipata maelezo kutoka kwa Mkurugenzi Mkuu wa Makumbusho ya Historia Asilia ya Berlin Ujerumani (Berlin Museum of Natural History), Prof. Johannes Vogel kuhusu masalia ya mjusi wa Tanzania yaliyofadhiwa katika makumbusho hiyo.

.....................................................

Ujerumani na Tanzania zimekubaliana kuendeleza tafiti za masalia ya mijusi katika eneo la Tendaguru mkoani Lindi.

Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya Katibu Mkuu, Wizara ya Maliasili na Utalii, Maj. Gen. Gaudence Milanzi kutembelea Makumbusho ya Historia Asilia ya Berlin (Berlin Museum of Natural History) nchini Ujerumani yanapohifadhiwa pia masalia ya mijusi waliopatikana eneo la Mlima Tendaguru mkoani Lindi.

Maj. Gen. Milanzi aliongoza msafara wa Tanzania ulioshiriki maonesho ya Kimataifa ya utalii ya ITB Berlin 2018 yaliyohitimishwa jana nchini Ujerumani. Maonesho hayo yaliyoanza tarehe 7 mwezi huu yalihusisha taasisi 5 za Serikali na Makampuni binafsi 60 kutoka Tanzania.

Mkurugenzi Mkuu wa Makumbusho hiyo, Prof. Johannes Vogel alimueleza Maj. Gen. Milanzi kuwa shughuli kubwa inayofanywa na makumbusho hiyo ni utafiti kwa ajili ya maendeleo ya sayansi, elimu na ufahamu wa mambo mbalimbali kuhusu Dunia, viumbe pamoja na mazingira ili maarifa na ufahamu huo usaidie binadamu kutawala maisha yake na mazingira yanayomzunguka.

Akizungumzia fursa zilizopo za kushirikiana kutafiti maeneo yalikopatikana masalia ya mijusi hao na viumbe wengine Prof. Johannes alisema, Makumbusho yake ipo tayari kushirikiana na Wanasayansi wa Tanzania ili kujenga uwezo wa kufanya utafiti na kupata matokeo yatakayochangia katika hazina ya maarifa na sayansi ya viumbe na mazingira.

“Ili kuwa na utafiti endelevu, ni vema kwa nchi ikawekeza kwa wataalamu wake ili kuendeleza utafiti na maendeleo ya sayansi.  Hivyo tupo tayari kushirikiana ili kujenga uwezo kwa wasomi wa Tanzania kuweza hatimaye kufanya utafiti na kuleta maendeleo kwa nchi yao” alisema.

Akizungumzia kuhusu masalia ya mijusi waliopatikana Tendaguru na ambayo yanahifadhiwa katika makumbusho hiyo, alisema badala ya kuwarudisha nchini Tanzania, ni vema wakachukuliwa kuwa elimu, utafiti na maendeleo ya sayansi yanayopatikana kutokana na kuwafanyia utafiti ni kwa maendeleo na ustawi wa dunia nzima.

“Ichukuliwe kuwa huu ni urithi wa dunia nzima na hivyo ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa urithi huu hauachi ukapotea.  Hivyo, ni vema tukaimarisha utafiti katika eneo walikopatikana ili kupata masalia mengi zaidi na kuitangaza Tanzania katika Nyanja za utafiti.

“Makumbusho yangu ipo tayari kufanya ziara ya kuimarisha mazungumzo na mamlaka za Tanzania mapema iwezekanavyo ili utafiti katika eneo la Tendaguru uendelee kwa manufaa ya Tanzania na Dunia nzima”. alisema Prof. Johannes. 

Kwa upande wake Katibu Mkuu Milanzi aliahidi kuwapa ushirikiano ili kuwezesha tafiti hizo kufanyika kwa ajili ya ustawi wa sayansi na uchumi wa nchi zote mbili.  Alimkaribisha Prof. Johannes na timu yake kuja Tanzania mapema iwezekanavyo ili kujadili na kukamilisha makubaliano ya kuendeleza tafiti hizo.

Awali, Maj. Gen. Milanzi alipata fursa ya kuonana na kufanya mazungumzo na Balozi wa Tanzania nchini Ujerumani, Dk. Abdalla Possi. Miongoni mwa mambo waliyozungumza ni pamoja na masalia hayo ya mjusi wa Tanzania anayehifadhiwa katika moja ya makumbusho nchini humo.

Balozi Possi alisema kuwa kwa maoni yake haoni kuwa wazo la kuhamisha masalia hayo kurudishwa Tanzania kuwa litakuwa na tija kwa maendeleo ya utalii na utafiti wa sayansi kwa nchi yetu. 

Alitoa baadhi ya sababu kuwa sio kweli kuwa masalia hayo ndiyo kivutio kikubwa pekee kinachofanya wanasayansi na watalii wengi kutembelea makumbusho hiyo na hivyo kuipa mapato makumbusho hiyo. 

“Makumbusho inapata ruzuku kutoka serikalini na kiingilio ni sehemu ndogo sana ya mapato ya makumbusho hiyo.  Fedha nyingi za kufanyia shughuli za Makumbusho ya Berlin zinatokana na fedha zinazolipwa kwa ajili ya kufanya utafiti na si viingilio katika makumbusho” alisema Dk. Possi.

Alisema makumbusho hiyo ina mikusanyo mingi ya viumbe mbalimbali zaidi ya milioni 30 ikiwemo ya mijusi kutoka nchi nyingine duniani.  Mkusanyiko huo kwa pamoja unatoa mvuto kwa watafiti na watalii kutembelea na kufanya shughuli zao chini ya makumbusho hiyo. 

Dk. Possi alisema kuendelea kuwepo masalia hayo katika makumbusho hiyo kuna manufaa zaidi ya kuitangaza Tanzania kiutalii na utafiti wa kisayansi kuliko masalia hayo yatakapoondolewa katika makumbusho hiyo na kurejeshwa nchini Tanzania. 

Alisema kuwepo masalia hayo katika makumbusho hiyo ni kama Balozi wa utalii na utafiti wa kisayansi anayeitangaza Tanzania sehemu mbalimbali duniani. 

Akizungumzia mchakato unaoendelea hivi sasa hapa nchini wa kuandaa Utambulisho mpya wa Tanzania (National Branding), Balozi Possi alishauri kuwa ni vema mabadiliko yatakayopelekea kuondokana na utambulisho unaotumika hivi sasa ukaangaliwa kwa umakini kwa kuwa kuna hatari ya kupoteza msisitizo uliopo katika vivutio maarufu vya utalii nchini na kutoa fursa kwa washindani kutangaza utalii wao kupitia vivutio hivyo.

Alisema endapo hakuna athari kwa kutumia utambulisho wa sasa ambao ni maarufu (Tanzania the Land of Kilimanjaro, Serengeti and Zanzibar), ni vema zikaangaliwa pia athari zitakazopatikana kwa kuachana na “brand” inayotumika hivi sasa.

Alisema kuwa baadhi ya vitu vinavyotumika kwenye utambulisho wa sasa tayari ni “brand”.  Alitoa mfano kuwa Mlima Kilimanjaro ni Brand maarufu na inayojiuza, hali kadhalika kwa Serengeti na Zanzibar.

Saturday, March 10, 2018

UFUNGUZI WA MASHINDANO YA SPORTS XTRA NDONDO CUP 2018.Shaffih Dauda-M/kiti kamati ya Ndondo Cup
UTANGULIZA
Karibuni sana kwenye mkutano maalumu wa ufunguzi wa mashindano ya Sports xtra Ndondo cup 2018, ikiwa ni msimu wake wa tano tangu kuanzishwa kwake mwaka 2014.
Kama mnavyofahamu Ndondo CUP inahusisha timu za mitaani tunakotoka na lengo lake mama ni kuwapa nafasi vijana wenye vipaji vya kucheza mpira kuweza kuonekana na wadau wengine kama ambavyo Clouds Media tunavyosema tunakufungulia dunia kuwa unachotaka.
Sasa kwa misimu yote minne tumekua na mabadiliko katika kila msimu ya uboreshaji na kuifanya Ndondo CUP kuwa maisha halisi ya mtanzania katika kila angle mbali tu na kuchezwa mpira bali tutaangali vyakula vyetu, music wetu, na tabia zetu kwa ujumla,  tunasema (life style) ya uswahilini kwetu.
Msimu wa tano tunataka kuwekeza zaidi katika mtazamo huo, mpira wa miguu kwa maana ndani ya uwanja iwe asilimia 40 tu, lakini asilimia 60 zinazosalia iwe ni mambo mengine yaliyo nje ya uwanja kama nilivyoeleza hapo awali.
Ndondo cup iwe ni mtoko halisi unapokuja katika viwanja vyetu tunavyovitumia basi uwe na uwezo wa kupata mahitaji muhimu kama chakula chetu cha kindondo mfano tu wali maharage, miguu ya kuku, mihogo, uji wa mchele, pweza kidogo na mahitaji mengine tunayoyapata hata tukiwa maskani mwetu.
Burudani ya music, show za wasanii na ulinzi wa kutosha ni vitu ambavyo tumekua tukiishi navyo tangu tulipoanza mwaka wa kwanza na yote mtakua mashahidi wa hili..
Ukuaji wa mashindano haya nao hauko nyuma tulianza mwaka jana kwa kuongeza mikoa miwili ya Mwanza na Mbeya na hivyo hivyo mwaka huu tutaendelea kuwa na mikoa mingine miwili nje ya Dar es salaam.
Kwa kushirikiana na vyama vya soka vya mikoa husika naamini tutafanikisha azma yetu ya mpira kuchezwa na vijana wenye vipaji kuonekana.
Kwa maelezo hayo mafupi leo tunazindua msimu mpya wa ndondo cup 2018 ukiwa na kauli mbiu (slogan) "WASHTUE WANAAAA" kama ilivyokua utaratibu wetu.
Na mwaka huu Ndondo Cup itafanyika mkoa wa Mwanza kama ilivyokua mwaka jana lakini pia tumeuongeza mkoa wa Ruvuma ambao unachukua nafasi ya Mbeya .

KUHUSU USAJILI WA TIMU
Baada tu ya kumalizika press hii zoezi la usajili wa timu kwa mkoa wa Dar es salaam utaanza rasmi kupitia usimamizi wa chama cha soka mkoa huo (DRFA) kupitia kamati yake ya mashindano kwa ada ya ushiriki kiasi cha shilingi laki tatu (300,000)/= ambazo zitalipwa kupitia account  ya DRFA.
Kwa wale wa mikoani tutawajulisha zoezi la usajili wa timu utafanyika kuanzia lini, lakini ada ya ushiriki itakua laki tatu (300,000) kwa mikoa yote.
ZAWADI
Kila mwaka tumekua na maboresho katika zawadi inawezekana haikua ya fedha lakini kuna upande mwingine kuna kitu kiliongezeka mfano mwaka jana tuliongeza tuzo maalum ambazo sisi tunaamin ni muhimu sana kwa mchezaji.
Mwaka huu hakutakua na ongezeko la fedha kwenye zawadi za mwisho itabaki kama ilivyokua kwa bingwa milion kumi, mshindi wa pili milion tano na mshindi wa tatu milion tatu lakini mwaka huu tumeongeza hadi mshindi wa nne atapata milion moja.
Lakini tulichofanya ni kuboresha kwa kuzipa fedha ya maandalizi timu ambazo zitafanikiwa kuingia hatua ya mtoano kuanzia 16 bora ambapo timu zote zitakazo ingia hatua hiyo tutazipa laki tano kila moja kwa maandalizi.
Timu 8 zitakazoingia robo fainali tutazipa milion moja moja kwa ajili ya maandalizi ya michezo yao hali kadhalika timu nne zitakazoingia nusu fainali nazo zitapewa kiasi cha shilingi milion moja na nusu kwa kila mmoja kwa ajili ya maandalizi.
Na zile timu mbili zitakazoingia fainal zitapewa milion mbili za maandalizi.
Ikipiga hesabu vizuri utagundua timu itakayo kuwa bingwa itakua imekusanya milion 15 lakini hawa wengine nao watakua wamepata fedha.
Mbali na zawadi ya fedha mwaka huu tutazipa timu usafiri kwa ajili ya wachezaji kuanzia hatua ya 16 bora kuwapeleka uwanjani na kuwarudisha.
Lakini pia tunafahamu changamoto zinazowakabili timu wakati wa maandalizi na kama nilivyosema toka mwanzo ndondo inaenda hadi kwenye utamaduni wa chakula hivyo tumu zinazoingia hatua ya 116 bora nazo tutazipa chakula cha mchana kwa wachezaji na viongozi wasiozidi 30.
Tutaendelea kuwa na zawadi za mtu mmoja mmoja kwa maana ya mfungaji bora, mchezaji bora, kipa bora, kocha bora, mchezaji chipukizi n.k
Kikundi bora cha ushangiliaji zawadi yake itaendelea kuwa milion moja lakini tutakua na zawadi ya shabiki mmoja mmoja ambazo zitakua kwa shabiki watano maana tumegundua kuna mashabiki wanafanya vizuri lakini sio kundi na kukosa nafasi ya kupata zawadi.
Utaratibu huu wa zawadi ni kwa mkoa wa Dar es salaam pekee
ZAWADI MWANZA
Bingwa atapata milion tano kutoka tatu za mwaka jana, mshindi wa pili milion tatu na mshindi wa tatu milion mbili. Pia zawadi za mshindi mmoja mmoja itabaki kama ilivyokua shilingi laki tano.
Bila kusahau kikundi bora cha ushangiliaji ni milion moja

ZAWADI RUVUMA
Bingwa atapata milion tatu, mshindi wa pili milion mbili na mshindi wa tatu milion moja, mshindi mmoja mmoja watapata zawadi ya fedha shilingi laki tano.
Bila kusahau kikundi bora cha ushangiliaji ni milion moja

WADHAMINI
Mwaka jana kama tunakumbuka vizuri hatukua na mdhamini mkuu, lakini mwaka huu tupo na mCheza Tanzania ambao ni kampuni ya mchezo wa kubashiri matokeo, tutakua nao pia BEKO ambao ni watengenezaji wa vifaa vya kieletroniki vya majumbani, Macron watengenezaji na wasambazaji wa vifaa vya michezo kutoka Italy, ambao watatoa vifaa kwa timu 32 shiriki hatua ya makundi, lakini pia watatuma mascout katika hatua ya 16 bora kwa ajili ya kuwapeleka katika klabu ya Bologna ya italia ambayo ipo chini yao, bila kuwasahau Azam Tv ambao tumekua nao tangu mwaka wa kwanza wa mashindano.
Pamoja na kuwepo kwa hawa bado milango ipo wazi kwa wadau wengine kwa sababu bila nguvu ya wadhamini ki ukweli changamoto ni nyingi.
UTARATIBU WA WAANDISHI WA HABARI (ACCREDITATION)
Kwa waandishi wa habari tutaendelea na utaratibu wa kujisajili kwa njia ya mtandao ili kupata access ya kuripoti au kuingilia uwanjani.
Na mwaka huu tutajitahid kuboresha zaidi mazingira ya wana habari ili kuwapa nafasi ya kufanya kazi zao kwa ufanisi.
RATIBA YA MASHINDANO

RATIBA YA MATUKIO YA SPORTS XTRA NDONDO CUP  2018
NO.
TAREHE
TUKIO
ENEO
1.
9  March 2018
Press conference-Ufunguzi msimu
Kuanza kwa Usajili  wa timu shiriki
Dar es salaam (escape one)
Ruvuma
Mwanza
2.
6 April - 6 May 2018
Hatua ya awali
Dar es Salaam
Viwanja....
v  Kinesi
v  Mabatini tandika
v  Benjamini mkapa
v  Ukombozi
v  Airwing ukonga
v  Bandari
3.
25 May  2018
v  Hafla ya upangaji makundi 32 bora.
v  Semina kwa viongozi wa timu shiriki.
v  Ugawaji wa vifaa kwa timu na waamuzi.

Dar es Salaam (escape 1)
4.
1 June - 22 Julai 2018
Hatua ya 32 bora....
v  1 - 24 june-Michezo  ya makundi.
v  25 june-Droo ya 16 bora mtoano.
v  27 june -4 julai-Michezo ya 16 bora mtoano.
v  2 julai-Droo ya robo fainal.
v  6 - 9 julai - Michezo  ya robo fainal.
v  9 julai- Droo ya nusu fainal.
v  14 - 15 julai-Michezo ya nusu fainal.
v  20 julai - Mchezo wa mshindi wa tatu.
v  22 julai - Fainali Ndondo Cup
Dar es Salaam
Viwanja....
v  Bandari
v  kinesi
5.
28 Julai 2018
Usiku wa tuzo za Ndondo Cup
Dar es Salaam (clouds media)
6.
18 Aug -22 Sept 2018
Ndondo Cup mkoani  Ruvuma
Songea
Mbinga
7.
5 Oct - 10 Nov 2018
Ndondo Cup Mkoani Mwanza
Mwanza
8.
15 - 22 Dec 2018
Ndondo Super Cup
Dar es salaam

NDONDO ACADEMY
Almas Kasongo-m/kiti DRFA
Pamoja na kuwepo kwa ndondo cup mwaka huu tumekusudia pia kuwepo kwa ndondo academy kwa vijana wenye umri wa chini ya miaka 15 kutoka vituo mbalimbali vya michezo na mashule ya jiji la  Dar es salaam.
Michezo ya mashindano haya itakuwa ikichezwa kila wikiendi na kipindi ambacho shule zitakua zimefungwa basi tutayachezesha hadi katikati ya wiki.
Usajili wake unaenda sambamba na usajili wa ndondo cup na ada yake itakua shilingi laki moja.
UDHAMINI WA mCHEZA TANZANIA
Moses Simon - Mkuu wa kitengo cha masoka-mCHEZA
NapendakuchukuafursahiikuwashukuruwaandishiwahabariwotekwakufikahapailikuwezakuwahabarishaWatanzaniakuhusuufunguzihuurasmiwamashindanohayakwamwaka 2018 kupitia UDHAMINI MNONO KUTOKA Mcheza Tanzania.
KipekeekabisaMcheza Tanzania, tunawashukuruwaandaajinawaratibuwamashidanohayayaNdondo Cup kampuniya Clouds media group kwaushirikianowa SHADAKA SPORTS MANAGEMENT chiniyausimamizimzuriwaNduguShaffihDauda, lakinibilakuwasahau TFF.
Mcheza Tanzania nikampunimpyayamichezoyakubashiriiliyosajiliwakisherianaBodiyamichezoyakubahatisha Tanzania iliyopewaLesenihalalikwaajiliyakuendeshashughulizake Tanzania.
TumekuatukiyafatiliamashindanohayayaNdondo cup kablahatahatujaanzashighulizetu, kamaMcheza Tanzania maonoyetumakubwanikuibuavipajivyavijanawaliokomtaaniambaohawajawezakupatanafasiyakuoneshavipajivyaoiliviwezekuwasaidiakuendeshamaishayao.
KwahiyotulivutiwasananaMashindanohayakwasababuyalilengakusaidiakuibuavipajivyavijanawadogokabisawaliopomtaaniambaohawakuwahikupatafursayakuvioneshavipajivyaoambavyovingewezakuwamsaadanakuendeshamaishayaokupitiavipajihivyo.Lakini pia kupunguzawimbikubwa la vijanakujihusishanamatukioyakiuharifunabadalayakewajihusishenamichezoambayokwasasaniajiranzurikabisakwavijana.
Mwaka 2017 Mcheza Tanzania tulidhaminimashindanohayakwamikoamitatuambayoni, Dar es salaam, Mwanza na Mbeya. Vipajivingitulivionanamafanikioyalikuamakubwasana.
Mwaka 2018 namiakamingineinayokujaMcheza Tanzania tumeamuakujanaudhaminimnono Zaidi ilikuongezathamaniyamashindanohaya, tunatakazawadiziwenyingikwavipengerevingitofautitofautiilikuongezamorali (motisha) kwawachezajinawashangiliaji pia.
Tunaziombatimuzotezitakazoshirikimashindanohayazidumishe Amani naupendokama FIFA wanavyosema “FAIR PLAY”
Mwishokabisa tuna wakaribishawotekujisajilinakubashirinamchezakupitiatovutiyetuya www.mcheza.co.tz kuna Odds bomba, machaguo (options) zaidiya 200 kwamechimoja, Live betting, bonasizaukweli, Malipoyapapokwahaponahudumakwawatejasaa 24 piganamba 0764701600. Jishindiemshikowakutosha,
Kwa habarimbalimbalitafadharitufatekwenyekurasazetuzamitandaoyakijamiiyotekwajina la Mcheza TZ.
Mcheza “USHINDI KOTE KOTE”